Artikel in AD Weekend

Zaterdag 11 juni 2011 stond er een paginagroot artikel in AD Weekend (oplage 650.000) over Verleiden op internet. Journaliste Dominique Prins interviewde me over het boek en zette het gesprek om in een leuk artikel met 10 korte tips.

Bekijk de PDF van het artikel in AD Weekend: 10 tips – Verleiden op internet.

Bestel het boek >